องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  นางสาวลัดดา ภูกอง  
 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ