องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยสามัญ สมัย...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 88]
 
  ร่วมปรึกษาหาวิธีแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นและน้ำมีตะกอน[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 128]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ สมัยประชุม สมัย...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 126]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 102]
 
  ท่านนายกมอบเงินช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากวาตภัย[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 4/2565 [วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการใส่ใจความสะอาด สถานที่และถนน ในเขตองค์การบร...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมตามแผนการเง...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 95]
 
  ท่านนายกและคณะมอบถุงยังชีพให้ผู้มีผลกระทบจากโรคโคว...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 99]
 
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 105]
 
  งานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ [วันที่ 2022-05-07][ผู้อ่าน 84]
 

หน้า 1|2