องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 2]
 
  สืบสานประเพณีบุญเดือนสี่ ณ วัดศรีวิริยะสัมมาราม[วันที่ 2024-04-08][ผู้อ่าน 3]
 
  แจกจ่ายน้ำอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น...[วันที่ 2024-04-08][ผู้อ่าน 1]
 
  ยินดีต้อนรับ นางสาวลัดดา ภูกอง ที่ได้โอนย้ายมาดำรง...[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 2]
 
  สืบสานประเพณีบุญเดือนสี่ ณ วัดสว่างศรีบุญเรืองและว...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบวุฒิบัตรให้บัณฑิตน้อย ที่จบการศึกษาในปี 2566[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมถวายต้นดอกเงิน ณ วัดผลาผล บ้านหนองเสือ ม.1 และ...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านหนองเสือ ม.1 โ...[วันที่ 2024-03-08][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้ามลำห้วยกลอยและโครง...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.(โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 4]
 
  งานบุญสู่ขวัญข้าว ณ วัดสว่างศรีบุญเรือง บ้านห้วยเต...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพ...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 8]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10