องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์: www.ver.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา'หมู่บ้านรักษาศิล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรม"


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา''หมู่บ้านรักษาศิล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรม" อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดป่าเวฬุวัน ตำบลเว่อ

2024-04-11
2024-04-08
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-08
2024-03-05
2024-03-05