วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามที่ใช้ในการแข่งขันและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลเว่อ ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2566
ซื้อมอเตอร์สูบน้ำระบบประปาผิวดิน (ปั้มน้ำหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งริ้วขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดริ้วขบวนนางรำ ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าเวทีพร้อมรื้อถอน ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง