วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดตกแต่งริ้วขบวนแห่บุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการและประดับตกแต่งซุ้มตำบล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลเว่อ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดตกแต่่งสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมเก็บทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง