วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 9 บ้านศรีสำราญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก
29  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
26  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อสารส้มก้อน (แบบใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง