หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2563    กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 11
  18 พ.ย. 2563    คำสั่ง อบต.เว่อ เรื่อง ให้รองนายก อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.เว่อ 19
  2 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 13
  2 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ๑/๒๕๖๔ 11
  2 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง๑/๒๕๖๔ 10
  2 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 14
  20 ส.ค. 2563    แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ (ฉบับที่ ๒) 73
  13 ส.ค. 2563    สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ 42
  13 ส.ค. 2563    สำเนารายการประชุมสมัยวิสามัญ 43
  13 ส.ค. 2563    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลเว่อ 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57946 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน