หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงปม.๒๕๖๕ 139
  21 ก.ย. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 150
  7 ก.ย. 2564    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งปม.ปี๒๕๖๕ 91
  18 มี.ค. 2564    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 93
  5 มี.ค. 2564    คำสั่ง อบต.เว่อ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 89
  15 ก.พ. 2564    คำสั่ง อบต.เว่อ เรื่อง แต่งตั้งปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เว่อ 144
  10 ก.พ. 2564    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ 51
  1 ธ.ค. 2563    กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 51
  18 พ.ย. 2563    คำสั่ง อบต.เว่อ เรื่อง ให้รองนายก อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.เว่อ 53
  2 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 218524 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน