หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ส.ค. 2563    แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ (ฉบับที่ ๒) 50
  13 ส.ค. 2563    ประกาศ อบต.เว่อ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(อบต.ประเภทสามัญ) 45
  13 ส.ค. 2563    สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ 24
  13 ส.ค. 2563    สำเนารายการประชุมสมัยวิสามัญ 26
  13 ส.ค. 2563    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลเว่อ 21
  20 พ.ค. 2563    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 62
  15 พ.ค. 2563    การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ 61
  4 มี.ค. 2563    ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก. 4
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 41753 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน