หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ : www.ver.go.th
 
 กองช่าง
 
           

 


   
  นายอาทิตย์  ศิริเดช  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายกฤติพงษ์  อาจดวงดี นายบุญสุข ภูผาทอง นางสุพรรณี  สายโรจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภกร  ภูแมนนาค นายศราวุธ  อาจดวงดี นายมนัส  นามโส
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 78415 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน